10 efektyvių komandos vadovo savybių

Veiksmingas komandos lyderis turi daugybę bruožų ir savybių, skatinančių komandos narius sekti jį. Komandų vadovai natūraliai turi tam tikrų savybių, pavyzdžiui, užuojautą ir vientisumą, arba mokosi vadovavimo įgūdžių per formalųjį mokymą ir patirtį. Efektyvios komandos vadovo savybės įkvepia komandos pasitikėjimą ir pagarbą bei skatina gamybą darbo vietoje.

1. Išvalykite komunikatorių

Efektyvūs komandos vadovai aiškiai bendrauja. Kokybiški žodiniai ir rašytiniai bendravimo įgūdžiai leidžia vadovams pateikti lūkesčius komandos nariams taip, kaip darbuotojai supranta. Efektyvūs bendravimo įgūdžiai taip pat leidžia komandų vadovams išklausyti kitų indėlį.

2. Stiprūs organizacijos įgūdžiai

Efektyvūs komandos vadovai turi išskirtinius organizacinius įgūdžius. Organizaciniai įgūdžiai padeda komandos vadovams planuoti tikslus ir strategijas, kurios leidžia komandos nariams atlikti optimalų darbą. Organizuoti komandos lyderiai įdiegia sistemas, palaikančias tvarką ir vadovaujant komandos nariams, siekdami tikslų ir tikslų.

3. Patikimas komandoje

Veiksmingas komandos vadovas yra įsitikinęs savo sugebėjimais, taip pat įsitikinęs savo komandos narių sugebėjimais. Patikimas lyderis yra saugus priimant sprendimus, kurie turi įtakos jo komandai. Patikimas komandos vadovas taip pat įtikina komandos narius organizacijoje.

4. Pagarba kitiems

Kokybės komandos vadovas gerbia savo komandos narius. Pagarbus lyderis įgalina darbuotojus siūlyti idėjas apie juos įtakojančius sprendimus. Tai leidžia komandos nariams žinoti, kad lyderis gerbia jų indėlį ir nuomones.

5. Sąžiningas ir geras

Kokybės komandos vadovas elgiasi teisingai su komandos nariais. Jis atitinka atlygį ir pripažinimą, taip pat drausmines priemones. Teisingas lyderis užtikrina, kad visi darbuotojai gautų vienodą elgesį.

6. Sąžiningumo pavyzdys

Veiksmingas komandos vadovas yra sąžiningas ir atviras savo komandos nariams. Lyderiai, turintys sąžiningumą, pasitiki komandos narių pasitikėjimu, nes jis daro tai, ką jis sako, kad tai padarys ir traktuoja kitus taip, kaip nori būti elgiamasi.

7. Įtakos pagrindinėse srityse

Įtakingi vadovai padeda įkvėpti komandos narių įsipareigojimą siekti įmonės tikslų ir tikslų. Įtakingi vadovai taip pat padeda valdyti pokyčius darbo vietoje, įgydami darbuotojų pasitikėjimą veiksmingu sprendimų priėmimu ir bendravimu.

8. Norite deleguoti

Efektyvūs komandos vadovai žino, kaip pasidalyti vadovybe per delegaciją. Kai kurių užduočių pavedimas patikimiems komandos nariams leidžia lyderiui sutelkti dėmesį į darbo vietos funkcijų ir gamybos tobulinimą.

9. Galingas pagalbininkas

Efektyvūs komandos vadovai yra galingi pagalbininkai. Kaip tarpininkas, komandos vadovai padeda darbuotojams suprasti savo tikslus. Jie taip pat padeda organizuoti veiksmų planą, siekiant užtikrinti, kad komandos nariai veiksmingiau įgyvendintų savo tikslus ir uždavinius.

10. Kvalifikuotas derybininkas

Komandų vadovai naudojasi derybų įgūdžiais, kad pasiektų rezultatus ir pasiektų supratimą konflikto dėl darbo vietos atveju. Komandų vadovai, kurie derasi efektyviai, supaprastina sprendimų priėmimo procesą, taip pat sprendžia problemas, susijusias su visų suinteresuotų asmenų interesais.

Rekomenduojama

Kaip padaryti, kad „Blogger“ nuotraukose būtų apnašas
2019
Kaip sukurti inventorių naudojant „Excel“
2019
Kaip motyvuoti personalą būti komiteto dalimi
2019