5 Energijos šaltiniai organizacijose

Organizacijas sudaro asmenys, turintys didesnį ar mažesnį galios laipsnį. Kartais autoritetas kyla iš asmens pavadinimo organizacijoje arba nuo specializuotų žinių ir patirties. Kiti gali naudotis jėga tarpasmeniniais santykiais arba jų asmenybės jėga. Ir dar kiti gauna įtaką suteikdami galimybę naudotis svarbiais ištekliais.

Teisėta galia

Teisėta galia taip pat žinoma kaip pozicinė galia. Jis gaunamas iš pozicijos, kurią asmuo turi organizacijos hierarchijoje. Pavyzdžiui, darbo aprašymuose reikalaujama, kad jaunesnieji darbuotojai praneštų vadovams ir suteiktų vadovams įgaliojimus priskirti pareigas juniūnams. Kad būtų galima veiksmingai naudotis vietos galia, laikoma, kad jį turintis asmuo teisėtai uždirbo. Teisėtos galios pavyzdys yra bendrovės vadovo turimas.

Ekspertų galia

Žinios yra galia. Ekspertų galia kyla iš tam tikros srities žinių ar patirties. Tokius žmones organizacijos vertina savo problemų sprendimo įgūdžiais. Žmonės, turintys ekspertinę galią, atlieka svarbias užduotis ir todėl laikomi būtinais. Kitų darbuotojų nuomonė, idėjos ir sprendimai, turintys ekspertų galią, yra labai vertinami, todėl labai veikia jų veiksmus. Ekspertų galios turėjimas paprastai yra žingsnis į kitus energijos šaltinius, pvz., Teisėtą galią. Pavyzdžiui, asmuo, turintis ekspertų galią, gali būti paaukštintas į aukštesnę vadovybę, suteikiant jam teisėtą galią.

Referencinė galia

Referencinė galia kyla iš tarpasmeninių santykių, kuriuos žmogus kultivuoja su kitais organizacijos žmonėmis. Žmonės turi referencinę galią, kai kiti gerbia ir mėgsta juos. Referencinė galia kyla iš charizmos, nes charizmatiškas žmogus daro įtaką kitiems per jaudulį, pagarbą ir pasitikėjimą kitais. Referencinė galia taip pat kyla iš asmeninių ryšių, kuriuos asmuo turi su pagrindiniais organizacijos hierarchijos žmonėmis, pavyzdžiui, generaliniu direktoriumi. Tai asmeninių santykių, kuriuos ji turi, suvokimas, kuris generuoja jos galią kitiems.

Priverstinė galia

Priverstinė galia kyla iš asmens gebėjimo daryti įtaką kitoms grėsmėms, bausmėms ar sankcijoms. Jaunesnysis darbuotojas gali dirbti vėlai, kad įvykdytų terminą, kad būtų išvengta jo vadovo drausminių veiksmų. Todėl prievartinė galia yra asmens gebėjimas bausti, ugnį ar papeikimą kitam darbuotojui. Priverstinė galia padeda kontroliuoti darbuotojų elgesį užtikrinant, kad jie laikytųsi organizacijos politikos ir normų.

Atlygis

Apdovanojimo galia atsiranda dėl asmens gebėjimo daryti įtaką paskatų paskirstymui organizacijoje. Šios paskatos apima atlyginimų didinimą, teigiamus vertinimus ir skatinimus. Organizacijoje žmonės, kurie gauna atlygį, linkę daryti įtaką kitų darbuotojų veiksmams. Atlygio galia, jei naudojama gerai, labai skatina darbuotojus. Bet jei jis taikomas per favoritizmą, atlygio galia gali labai demoralizuoti darbuotojus ir sumažinti jų produkciją.

Rekomenduojama

IRS formos reikalingos LLC be darbuotojų ar pajamų
2019
Kaip IRS atsisako darbo užmokesčio mokesčio
2019
Kaip pritraukti greitkelių verslo srautą
2019