5 būdai nutraukti sutartį

Sutartis yra teisinis dokumentas, kuris susieja bent dvi šalis ir reikalauja, kad jie įvykdytų tam tikrus sutartyje nurodytus įsipareigojimus. Kai kuriais atvejais gali įvykti sutarties nutraukimas, dėl kurio sutartis taps negaliojančia. Tik susitarime dalyvaujančios šalys gali nutraukti sutartį.

Veikimo neįmanoma

Sutartyje paprastai reikalaujama, kad viena ar kelios šalys kažką atliktų, vadinamą našumu. Pvz., Įmonė gali samdyti ir pasirašyti sutartį, kad įmonės renginyje būtų kalbama viešai. Kai viešasis kalbėtojas įvykdo sutartyje nustatytas pareigas, tai vadinama našumu. Jei dėl kokių nors priežasčių viešojo kalbėtojo neįmanoma įvykdyti savo pareigų, tai vadinama neveiksmingumu arba kartais „nusivylimu“.

Pavyzdžiui, jei kalbėtojas rimtai sužeistas ir niekas negali jį pakeisti, tai būtų neįmanoma. Bendrovė turi teisę nutraukti sutartį šiuo atveju.

Kontrakto pažeidimas

Kai viena šalis sąmoningai neįvykdo sutarties, tai vadinama sutarties pažeidimu ir yra sutarties nutraukimo pagrindas. Sutartis gali būti pažeista, nes viena šalis nevykdė savo įsipareigojimų arba visiškai nevykdė savo įsipareigojimų. Pvz., Jei įsigijote produktą, kuris neatvyko iki dienos po sutartos pristatymo datos, tai yra nereikšmingas sutarties pažeidimas. Tačiau, jei užsakymas nepateikiamas praėjus dviem savaitėms po pristatymo datos ir jis paveikė jūsų verslą, tai yra esminis sutarties pažeidimas.

Apskritai, įvykus esminiam sutarties pažeidimui, nukentėjusioji šalis turi teisę prašyti piniginės žalos už savo nuostolius ir nutraukti sutartį.

Nutraukimas pagal išankstinį susitarimą

Jūs galite nutraukti sutartį, jei jūs ir kita šalis turi išankstinį rašytinį susitarimą, kuris reikalauja dėl sutarties nutraukimo dėl konkrečios priežasties. Įprasta tokio tipo nuostata yra nutraukimo sąlyga. Susitarime turi būti pateikta išsami informacija, kas laikoma sutarties nutraukimo priežastimi. Joje taip pat turėtų būti nurodyta, kokių veiksmų reikia imtis, kad viena iš šalių nutrauktų sutartį. Daugeliu atvejų viena šalis turi pateikti rašytinį pranešimą kitai šaliai nutraukti sutartį.

Sutarties nutraukimas

Sutarties nutraukimas yra tada, kai sutartis nutraukiama dėl to, kad asmuo suklaidino save, veikė neteisėtai, pavyzdžiui, sukčiavo, arba padarė klaidą. Pavyzdžiui, jei įsigijote namą, bet po tolesnio patikrinimo pastebėsite, kad pardavėjas sąmoningai paslėpė prastą fizinę namų būklę, galbūt galite nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas gali vykti, jei viena šalis nėra pakankamai seni, kad galėtų sudaryti sutartį, arba jei pagyvenęs asmuo negali priimti teisinių sprendimų dėl nedarbingumo.

Sutarties įvykdymas

Sutartis iš esmės nutraukiama, kai bus įvykdyti sutartyje nurodyti įsipareigojimai. Šalys turėtų saugoti dokumentus, įrodančius, kad jie įvykdė savo sutartines pareigas. Dokumentacija yra naudinga, jei kita šalis bando vėliau ginčyti sutarties įsipareigojimų vykdymą. Teismas pareikalaus įrodyti, kad sutarties įvykdymas yra ginčas.

Rekomenduojama

Rinkos pritaikomoji kainodara Vs. Kaina plius
2019
Ar gali būti reikalaujama atleisti darbuotojus dirbti viršvalandžius?
2019
Kaip apskaičiuoti premijas į reguliarų viršvalandžių rodiklį
2019