Kaip apskaičiuoti apčiuopiamą naudą ir paramą su dokumentų valdymu

Materialinės naudos apima išmatuojamus duomenis, pateikiamus pelno (nuostolių) ataskaitose ir atsargose. Jie yra projekto valdymo tikslai, atsispindintys dokumentuose, kuriuos jūs statote remdami procesą. Apskaičiuojant apčiuopiamą naudą, kliento ir galiausiai projekto vadovo nustatytų dokumentų valdymo užduočių dalis. Materialinė nauda gali apimti pajamų padidėjimą, taip pat gamybos ir veiklos sąnaudų taupymą. Dokumentuodami apčiuopiamą naudą, reikia sekti procesą ir imtis svarbių veiksmų.

Nematerialusis turtas

Bet kokio projekto pradinė veikla apima dokumentaciją, skirtą jūsų procesams paremti ir darbui, kurį atliksite, nukreipti. Pradedant baigiamuoju tikslu, sukuriate atvejį, kuris patvirtina tikrus ir išmatuojamus rezultatus, kuriuos planuojate pasiekti. Nematerialūs rezultatai yra gyvybiškai svarbūs, nes jie daro įtaką projekto sėkmei. Nors nematerialios naudos negalima matuoti doleriais, jos turi būti dokumentuojamos projekto pradžioje ir gali apimti prestižą bendruomenėje ir darbuotojų moralę, geresnę atskaitomybės praktiką ir tikslesnius vertinimus.

Prielaidos

Pradiniame bet kokio projekto etape turite pradėti kai kurias pagrindines prielaidas, kurios, jūsų manymu, turės įtakos jūsų rezultatams ir apčiuopiamai naudai, kurią siekiate. Sverdami nematerialią naudą, reikia atsižvelgti į numatomus siūlomų pakeitimų privalumus ir galimą finansinį poveikį bendrai įmonei. Prognozės turėtų paskatinti jus daryti išvadas, kuriomis vadovaujamasi pagrindinėmis projekto kryptimis: gauti išmatuojamų rezultatų. Apskaičiuojant nematerialiąsias prielaidas ir jų galimą poveikį, jūs iš tikrųjų galite griauti projektą arba iš naujo apibrėžti savo tikslus.

Rizika ir išlaidos

Nustačius savo prielaidų pagrįstumą, turėtumėte apsvarstyti kiekvienos eilutės elemento išlaidas ir riziką ir atitinkamai suderinti dokumentus. Pirmiausia turėtų būti sprendžiami pasiūlymai, kuriuose yra labai maža rizika ir mažai lėšų arba kurių nereikia papildomai finansuoti. Šie dokumentai aiškiai parodo tiesioginę apčiuopiamą siūlomų pakeitimų naudą ir pateikia popierinį taką, leidžiančią atlikti ketvirtines ir metines apžvalgas. Kadangi rizika ir sąnaudos didėja, dokumentai tampa vis svarbesni, nes jūs atkreipiate dėmesį į galimą investicijų grąžą per kruopštų dokumentų valdymą.

Rezultatai

Atliekant naują projektą, kruopščiai tvarkomi dokumentai, dėl to atsiranda daugiau tiesioginių ryšių su klientais ir aiškūs keliai, kuriais pasieksite savo tikslus, matuojant kaip apčiuopiamus rezultatus. Naudodamiesi skaičiuoklėmis ir palyginimo schemomis, kad sukurtumėte savo bylą, jūs parengiate veiksmų planą, pagrįstą išsamiu jūsų pasiūlymams būdingų padarinių apžvalga. Tai, ką galų gale padarysite, yra sąnaudų ir naudos analizė, aiškiai pagrįsta kruopščiu planavimu ir jūsų dokumentų tvarkymu per kiekvieną siūlomo projekto etapą. Patvirtinimas ir finansavimas yra lengviau pasiekiami, kai remiate savo hipotezę nuo pradžios iki pabaigos su aiškia dokumentacija.

Rekomenduojama

Pramonės ciklas ir konkurencinga konkurencija
2019
Ar rašalas veikia kaip gerai spausdintuvas spausdina?
2019
Kaip uždirbti pinigus su golfo imitatoriais
2019