Kaip vadovavimo dimensija veikia organizacijos struktūrą

Efektyvūs lyderiai suburia žmones ir leidžia jiems dirbti kartu siekiant bendro tikslo. Sukūrę viziją, informuodami apie strategiją ir skatindami asmenis bendradarbiauti sprendžiant problemas, šie lyderiai užtikrina organizacijos sėkmę. Suderindami savo pavaldinių vystymosi tikslus su konkrečiais, išmatuojamais, pasiekiamais, realistiniais ir savalaikiais strateginiais tikslais, galite sukurti funkcinę struktūrą, padedančią tęsti sėkmę. Plėtodami patirties, problemų sprendimo gebėjimų, asmenybės ir savimonės lyderystės aspektus, galite teigiamai paveikti organizacijos struktūrą ir nuolatinį pelningumą.

Patirtis

Užtikrindami, kad pavaldiniai turi patirties, patirties ir išminties užduotims atlikti, efektyvūs vadovai užtikrina organizacinį pasirengimą. Naudodamiesi savo išmintimi, efektyvūs lyderiai pritraukia, interviu, samdo ir moko kompetentingus išteklius, kurie leidžia organizacijai atlikti sudėtingas operacijas. Siūlydami mokymo ir tobulinimo kursus, jūs užtikrinate, kad jūsų įmonė visada turėtų darbuotojų, galinčių imtis vadovavimo funkcijų, kai daugiau patyrusių darbuotojų išeina į pensiją arba išvyksta į kitas darbo vietas. Efektyvus paveldėjimo planavimas užtikrina, kad jūsų organizacinė struktūra išliktų nepakitusi ir stabili. Visi vaidmenys lieka užpildyti kompetentingais darbuotojais.

Problemų sprendimas

Efektyvūs lyderiai analizuoja darbo srautus, kad nustatytų aiškią politiką ir procedūras. Jie išanalizuoja veiklos metriką, kad gamybos lygiai užtikrintų norimus rezultatus. Jei ne, jos įgyvendina programas, skirtas spręsti problemas, pvz., Gaminio defektus, mažą klientų pasitenkinimą arba didelius kaštus. Analizuodami darbo aplinką, užtikrindami kokybę, naudojant patikrintas valdymo strategijas, pvz., Six Sigma metodologiją proceso tobulinimui, lyderiai sprendžia sudėtingas problemas, kurios sukelia atliekų ir nedidelį pelną. Organizuodami darbą, kad sutrikimai ir vėlavimai būtų kuo mažesni, jūs užtikrinsite savo įmonės sėkmę.

Asmenybė

Kaip veiksmingas lyderis naudosite savo vertybes ir įsitikinimus, kad motyvuotumėte savo darbo jėgą. Nustatydami teigiamą pavyzdį, sėkmingi verslo specialistai savo organizacijoms nustato aiškią misiją ir tikslus. Jūs įkvepiate kitus sekti jus pagal jūsų įsipareigojimą pasiekti nustatytus tikslus.

Savivoka

Suprasdami savo apribojimus, nustatote realius tikslus sau ir savo organizacijai. Sutelkdami dėmesį į užduotis, reikalingas sėkmingai įmonei sukurti, o ne bausti kitus, kurie nesilaiko jūsų komandų, jūs turite didesnę galimybę pasiekti lojalumą ir pavaldumą pavaldiniams, kurie turi tvarkyti sudėtingas operacijas. Veikdami sąžiningai ir sąžiningai, jūs užtikrinate, kad darbuotojai, klientai ir verslo partneriai norėtų su jumis užsiimti verslu. Pasitikėjimo ir saugumo aplinkos sukūrimas leidžia sukurti stabilią organizacinę struktūrą, kurioje gali klestėti naujoviški techninių ar teorinių problemų sprendimo būdai.

Rekomenduojama

Kaip gauti vaizdus tinklaraščiui su ekranu
2019
Kaip įvertinti „Twitter“ rinkodaros efektyvumą
2019
Organizacinio tinkamumo vertinimas
2019