Socialinių paslaugų personalo plėtros svarba

Kokybiškas personalas yra labai svarbus kuriant įvairias socialinių paslaugų organizacijas. Tačiau kokybiškų darbuotojų gavimas gali tapti dideliu iššūkiu pramonei, kurioje darbo užmokestis linkęs atsilikti nuo kitų paslaugų sektorių, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros pramonės. Jūsų socialinių paslaugų personalo plėtra yra svarbi dėl priežasčių, kurios apima išlaikymą, programos kokybės palaikymą, etikos standartų laikymąsi ir mokymą bei tobulinimą.

Išlaikymas

Pramonės sektoriuje, kur darbo užmokestis yra palyginti mažas, socialinių darbuotojų personalo plėtra gali būti raktas į darbuotojų išlaikymą. Pasak JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamento „Vaikų gerovės informacijos vartai“, socialinio darbo srityje dirbantys asmenys dažnai pabrėžia profesinio tobulėjimo galimybę, nes jie yra svarbūs nuolatiniam išlaikymui organizacijoje. Didesnis pasitenkinimas darbu ir geresni klientų rezultatai paprastai yra susiję su aukštesniu išlaikymo lygiu.

Kokybė

Socialinių paslaugų programų, kurias organizacija siūlo, kokybė yra tiesiogiai susijusi su nuolatiniu profesiniu tobulėjimu. Lillian Bowie ir Jacinta Bronte-Tinkew, rašydami vaiko tendencijas, pažymi, kad vaikų ir jaunimo socialinių darbuotojų profesinis tobulinimas padeda šiems darbuotojams išmokti geriau susieti su jaunais žmonėmis, su kuriais jie dirba. Vystymo mokymas taip pat suteikia formalų mokymą tose srityse, kurios dažnai reikalingos jaunimo socialinio darbo srityje, pavyzdžiui, konfliktų sprendimas ir veiksmingas bendravimas su abiem tėvais ir pačiais vaikais.

Etika

Etikos standartų plėtojimas taip pat yra būtinas socialinių paslaugų srityje. Šių standartų mokymas ir išlaikymas gali būti iššūkis, todėl profesinio tobulėjimo mokymas, susijęs su socialinio darbo srityje būdingais etiniais klausimais, gali būti labai svarbus teikiant aukštos kokybės paslaugas. Socialinio darbo darbuotojai turi sugebėti atpažinti galimas etines dilemas, su kuriomis jie gali susidurti kasdien. Jie taip pat turi turėti praktinių įgūdžių, kad susidorotų su šiomis dilemomis.

Pažanga

Pažanga taip pat priklauso nuo įgūdžių, pagrindinių kompetencijų ir pažymėjimų tobulinimo socialinio darbo srityje. Mokymas gali labai padėti palengvinti įvairių elementų, leidžiančių darbuotojams judėti aukštyn atsakomybės ir kompensacijos pakelėmis, kūrimą. Mokymas ir tobulinimas siekiant pažangos taip pat yra esminis dalykas, siekiant išlaikyti darbą, nes jis suteikia darbuotojams viltį dėl karjeros ateities.

Rekomenduojama

Kaip laikyti muziką, kai „MacBook“ yra uždaryta
2019
Rankinio inventoriaus valdymo sistemos privalumai ir trūkumai
2019
Apie prekės ženklo reklamavimą paaugliams
2019