Atsakomybės už autorių teises nuostata

Žalos atlyginimo sąlygos naudojamos siekiant apsaugoti vieną iš susitarimo šalių nuo ieškinių, teisinės atsakomybės ar kitų su susitarimu susijusių baudų ar rinkliavų. Atsakomybės draudimui taikomos nuostatos dėl autorių teisių, siekiant apsaugoti autorių teisių saugomą medžiagą priimančią šalį nuo potencialaus neteisėto elgesio.

Kaip veikia žalos atlyginimas

Draudimo sąlyga yra pažadas, kad viena šalis gins kitą šalį, jei susitarimo dalykas bus ginčijamas trečiosios šalies. Tai gali reikšti, kad samdomas atlyginimas už advokatą, sumokėti teismo išlaidas arba sumokėti dalį teisinio sprendimo. Dėl žalos atlyginimo sąlygos pobūdžio kompensuojanti šalis gali būti priversta suteikti teisinę gynybą, net jei kompensuojama šalis yra pažeidėjas. Taip yra todėl, kad gali būti parengtos žalos atlyginimo sąlygos, kad atlyginimo šalis visada galėtų būti atsakinga už gynybą ar finansinį įnašą.

Kai taikomos kompensacijos sutartys

Autorių teisių perdavimų sutartyse paprastai remiamasi tais atvejais, kai kompensuojanti šalis paskyrė trečiajai šaliai priklausančią autorių teisių saugomą medžiagą, medžiagą, kuri iš dalies naudoja trečiajai šaliai priklausančią medžiagą, šmeižiančią medžiagą arba medžiagą, kuri pažeidžia trečiosios šalies viešumo teises. Kai taikoma jūsų žalos atlyginimo sutartis, priklausys nuo jūsų sutarties kalbos. Daugelyje susitarimų vartojama labai plati kalba, pvz., „Bet koks ieškinys ar ieškinys, kilęs iš šio susitarimo dalyko“. Dėl to jūsų kompensacijos sutartis gali būti taikoma daugeliu atvejų. Nors tam tikromis aplinkybėmis gali būti taikomas sąžiningas naudojimas, teisingas naudojimas yra teisinė gynyba, o kompensuojanti šalis vis tiek gali būti priversta suteikti advokatui tokią gynybą. Be to, žalos atlyginimo sąlygos gali būti ribojamos taikant tam tikras išimtis, pvz., Išstūmimo.

Draudimo susitarimų sudarymas

Draudimo sutartys kiekvienoje valstybėje aiškinamos skirtingai, remiantis atitinkamos valstybės teise. Vėliau, rengiant ar peržiūrint atlygio sutartis dėl autorių teisių, norėsite pasikonsultuoti su advokatu, turinčiu žinių apie valstybės kompensavimo standartus. Nedidelės formuluotės pakeitimai gali panaikinti visą susitarimą dėl žalos atlyginimo, o tokių sąlygų dviprasmiškumas paprastai aiškinamas sutarties šalį, kuri neparengė sutarties. Pavyzdžiui, Pensilvanijos teismuose nustatyta, kad žalos atlyginimo sąlyga, reikalaujanti aprėpties „bet kokio pobūdžio ar bet kokio pobūdžio pretenzijoms“, buvo nepakankama, kad būtų atlyginta kompensacija už vienintelį neatsargumą.

Draudimo susitarimų apribojimas

Daugumoje autorių teisių skyrimo sąlygų kompensavimo sutarties egzistavimas dažnai yra nesuderinamas. Tačiau daugelis asmenų ir organizacijų leis jums derėtis dėl žalos atlyginimo sutarties sąlygų. Jūs turėtumėte paprašyti, kad jums būtų pranešta apie visus taikytinus ieškinius prieš pasinaudojant žalos atlyginimo sutartimi. Be to, turėtumėte pabandyti apriboti kompensavimo susitarimą, kad būtų atsakingas tik už galutinių sprendimų išlaidas, o ne bylinėjimosi išlaidas. Galiausiai, turėtumėte pabandyti apriboti kompensacijos sutartį, kad negalėtumėte būti atsakingas už šalies, priėmusios autorių teises, neatsargumą, bet tik dėl savo aplaidumo.

Rekomenduojama

Tarptautinės rinkodaros idėjos
2019
Kaip apskaičiuoti faktinį darbo užmokestį už tiesioginį darbą
2019
Kaip įsitikinti, kad niekas nenaudoja jūsų „iPhone“, kai pavogtas
2019