Teisiniai ir etiniai klausimai, susiję su gamybos įmonėmis

Nors visoms įmonėms svarbu išlaikyti aukštus etikos standartus ir laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, gamybos įmonės susiduria su papildomais iššūkiais, nes gali pakenkti darbuotojams ir vartotojams. Kai dirbate su gamybos linija, visada yra galimybė darbuotojams sužaloti ir galimybė, kad jūsų produktai yra nesaugūs vartotojams. Politikos, procedūrų ir kontrolės įgyvendinimas, siekiant sumažinti šias rizikas, yra ne tik etinis - tai dažnai yra teisinis reikalavimas.

Saugios ir etinės gamybos aplinkos palaikymas

Etikos įmonės teikia pirmenybę saugai darbo vietoje. Gamybos aplinkoje mašinų ir žaliavų buvimas daro tinkamas saugos procedūras privalomas ir etiškai privalomas. Be pagrindinių saugos taisyklių, pvz., Apsauginių priemonių dėvėjimo ir atsisakymo rizikingai elgtis, pagrindiniai klausimai yra susiję su protinga pusiausvyra tarp nepatogumų, našumo ir saugos. Taikant pernelyg daug taisyklių, kyla problemų dėl atitikties, tačiau nesprendžiant saugos problemų, gali būti padaryta žala. Jei suteikiate darbuotojams vaidmenį kuriant gamybos linijos saugos taisykles, tai padeda įgyvendinti veiksmingas taisykles, kurios užtikrina tinkamą pusiausvyrą.

Žalos aplinkai mažinimas

Gamybos procesai naudoja energiją ir gamina atliekas. Teisiniai apribojimai reglamentuoja, kaip įmonės gali gaminti energiją, apribodamos išmetamųjų teršalų kiekį ir kaip jos turi apdoroti atliekas, kad būtų sumažinta žala aplinkai. Gamybos etika daro įtaką bendram įmonės požiūriui į aplinkos būklės blogėjimą, kurį sukelia jos gamybos operacijos. Atsižvelgiant į teisinius ir etinius veiksnius, turite sumažinti savo energijos suvartojimą didinant energijos vartojimo efektyvumą ir tiriant alternatyvių technologijų naudojimą. Tuo pačiu metu jūs galite sumažinti atliekų kiekį, žiūrėdami į tai, kur jis yra sukurtas, ir keisti gamybos procesą, kad gamintumėte kuo mažiau.

Sąžiningos ir saugios darbo vietos valdymas

Darbdaviai yra teisiškai ir etiškai atsakingi už tai, kad darbuotojai nepatektų į seksualinį priekabiavimą ar kitokį priešiškumą darbo vietoje ir visiems darbuotojams elgtųsi sąžiningai. Jei jūsų gamybos aplinkoje daugiausia dirba vyrai, turite būti ypač budrūs, kad moteriški darbuotojai jaustųsi laukiami ir patogūs. Siekiant patenkinti tiek teisinius, tiek etinius iššūkius, nustatyti išsamią kovos su priekabiavimu politiką ir užtikrinti, kad visi darbuotojai laikytųsi reikalavimų.

Pareiga teikti saugius produktus

Be vidaus problemų, gamybos įmonės susiduria su atsakomybe, kai jų gaminiai išvežami iš gamyklos. Produkto saugą reglamentuoja teisės aktai, o etiniai klausimai reiškia, kad turite siųsti tik tuos gaminius, kurie buvo išbandyti saugiai. Nors sąmoningai gabenant pavojingus produktus yra neteisėtas ir neetiškas, jūsų produktų naudojimas taip pat gali turėti nenumatytą ir žalingą poveikį. Neatidėliojant teisinių reikalavimų, kad galėtumėte kruopščiai išbandyti visus jūsų produktų naudojimo aspektus, sumažės jūsų galimų teisės aktų taikymas ir įvykdytos etikos pareigos.

Rekomenduojama

Kaip apskaičiuoti paleidžiamosios įmonės pelną
2019
Paslaugų įmonių rinkodaros strategijos
2019
Kaip apskaičiuoti, kiek savaitės Severance
2019