Veiklos vertinimo metodai, metodai arba priemonės

Nuolat vertindami savo darbuotojų efektyvumą, skatinamas aukščiausio lygio produktyvumas ir aukštos kokybės produktai bei paslaugos. Naudokite geriausius veiklos vertinimo metodus, metodus ir metodus, kad įvertintumėte darbuotojus pagal vienodus kriterijus ir nustatykite atitinkamus tikslus ir uždavinius kiekvienai savo verslo pozicijai.

Pasirodymo apžvalga

Vykdykite metinę veiklos apžvalgą, kurioje susitarkite su kiekvienu darbuotoju ir įvertinkite darbuotojo veiklą pagal nustatytus kriterijus. Pavyzdžiui, naudokite tokius matavimus kaip savalaikiškumas, komandinis darbas, iniciatyva, klientų aptarnavimas ir kvotų susitikimas. Jei darbuotojai turi individualius tikslus, įvertina jų pažangą ir, jei reikia, atlieka pakeitimus, kad jūsų darbuotojai būtų orientuoti į darbą ir eitų. Galite toliau naudoti našumo peržiūrą kaip būdą, kaip nustatyti, kokie yra pakilimai, premijos ar akcijos.

„Peer Review“

Mažoje įmonėje, kurioje darbuotojai dažnai glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis ir dalyvauja komandiniuose projektuose, tarpusavio vertinimai gali būti naudingi vertinant individualių spektaklių kokybę. Tarpusavio vertinime kolegos turi galimybę vertinti vieni kitus pagal jūsų nustatytus kriterijus. Pavyzdžiui, galite paklausti darbuotojams, kaip jų kolegos elgiasi su stresu, prisideda prie grupės projektų, atitinka terminus ir atlieka savo darbo užduočių ir naštos dalį.

Atvirkštinis vertinimas

Leiskite darbuotojams įvertinti savo vadovų darbą, naudojant atvirkštinio vertinimo metodiką, pagal kurią darbuotojai pateikia atsiliepimus apie jų vadovų darbą. Užduokite klausimus, susijusius su vadovavimu, teisingumu, prieinamumu ir žiniomis apie įmonės strateginius tikslus. Esant tokiai situacijai, anoniminė vertinimo forma yra veiksmingesnė priemonė nei asmeninis pokalbis, nes anonimiškumas skatina darbuotojus kalbėti sąžiningai ir laisvai.

Departamento vertinimas

Departamento vertinimai, ypač kai atliekami tikslinės grupės stiliaus seminarai, skatina komandos narius aptarti bendrą atskirų padalinių efektyvumą. Šį formatą turėtų valdyti moderatorius arba vadovas, kuris pateikia kalbėjimo taškus, susijusius su konkrečiais projektais, pastangomis, metodais ir departamentų tikslais bei uždaviniais. Šis metodas įvertina viso departamento efektyvumą, papildant arba atskiriant nuo individualių veiklos vertinimų.

Išeikite iš interviu

Kai darbuotojas išeina iš įmonės, interviu atlikimas gali padėti jums sužinoti daugiau apie šio asmens patirtį su jūsų verslu. Žmogiškųjų išteklių specialisto ar aukštesniojo lygio vadovo atliktas pokalbio interviu bando išsiaiškinti, ką darbuotojas patiko ir nepatiko apie darbą ir kodėl asmuo išvyksta. Tai suteikia jums vertingos informacijos, kurią galite naudoti ateityje, ypač jei užduosite klausimus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie darbo aplinkos suvokimą, pasitenkinimą darbu, valdymą, atlyginimą ir kompensaciją.

Rekomenduojama

Kaip apskaičiuoti grynųjų pinigų dieną ne pelnui
2019
IRS verslo išlaidų gairės
2019
Kaip apskaičiuoti MUT demografijoje ir populiacijoje
2019