Kokie yra žmogiškųjų išteklių plėtros tikslai ir uždaviniai?

Žmogiškųjų išteklių plėtros specialistai teikia programas, skirtas orientuoti, mokyti ir tobulinti personalą, gerinant įgūdžius, žinias, gebėjimus ir kompetencijas, reikalingas gerai atlikti darbą. Siūlydamos programas, skirtas asmeniniam ir profesiniam karjeros augimui skatinti, jos leidžia organizacijoms pagerinti efektyvumą, našumą ir pelningumą. Žmogiškųjų išteklių plėtros programų tikslai ir uždaviniai apima planavimo programų, pagrįstų nustatytais veiklos trūkumais, planavimą, leidžiant asmenims pasiekti trumpalaikius ir ilgalaikius karjeros tikslus ir remti paveldėjimo planavimą įgyvendinant lyderystės plėtros programas. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos taip pat padeda organizacijoms laikytis vietos, valstybės ir federalinių teisės aktų.

Privalumai

Veiksmingos žmogiškųjų išteklių plėtros programos teikia paramą dabartiniam ir būsimam darbuotojų vystymui. Tai užtikrina organizacinį efektyvumą, užtikrindamas, kad darbuotojai gautų naują darbuotojų orientavimąsi, parama veiklai, kad užduotys būtų sėkmingai užbaigtos, ir formalaus švietimo, siekiant pagerinti našumą. Žmogiškųjų išteklių personalas analizuoja darbuotojų poreikius, projektuoja ir rengia atitinkamus mokymo kursus, diegia paramos sistemas ir įvertina mokymosi sprendimų efektyvumą ir poveikį verslui. Žmogiškųjų išteklių plėtros specialistai leidžia tęsti sėkmę.

Naujos darbuotojų orientacijos teikimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros programos užtikrina, kad nauji darbuotojai gautų įrankius ir informaciją, reikalingą sėkmingam darbui. Tai apima pristatymus apie įmonės istoriją ir jos strateginius tikslus, organizacinę struktūrą ir konkrečias darbo vietas bei procedūras. Pateikdami nurodymus, kaip užbaigti tokias operatyvines užduotis, kaip el. Pašto siuntimas, susitikimų nustatymas ir lankymas, ar ataskaitų teikimas, ši apžvalga leidžia naujiems darbuotojams sumažinti laiką, kurio reikia efektyviam veikimui.

Padėti darbuotojams plėtoti savo karjerą

Karjeros vystymo programos padeda užtikrinti darbuotojų išlaikymą, taupydamos kompanijai pinigus, kuriuos ji kainuoja įdarbinti, interviu, samdyti ir mokyti naujus darbuotojus. Personalo tobulinimo organizacijos padeda darbuotojams tobulinti savo įgūdžius ir žinias, suteikdamos darbuotojams galimybes užsiregistruoti kursuose, gauti informacijos apie šaltinius ir išteklius, naudotis internetiniu mokymu ir gauti instruktavimą bei konsultavimą. Aiškiai apibrėžiant pareigybių aprašymus ir susijusias kompetencijas, žmogiškųjų išteklių specialistai leidžia darbuotojams žinoti, ką jiems reikia dirbti, kad būtų gauta reklama, užtikrintas naujas vaidmuo ar pažanga valdant. Skatindami darbuotojus suderinti savo vystymosi tikslus su įmonės strateginiais tikslais, žmogiškųjų išteklių specialistai užtikrina, kad visa plėtra remtų įmonės misiją.

Veiklos spragų nustatymas

Žmogiškųjų išteklių plėtros specialistai padeda vadovams kurti ilgalaikius planus. Vertindami esamų darbuotojų įgūdžius, šie specialistai padeda nustatyti našumo spragas ir kurti programas, skirtas šiems klausimams mažinti. Pavyzdžiui, jei įmonė siekia sumažinti gaminio defektus, didinti klientų pasitenkinimą ir pašalinti atliekas, tačiau darbuotojams trūksta įgūdžių tobulinant procesus, žmogiškųjų išteklių plėtros specialistai turi įsigyti ar plėtoti programas, kurios ugdo kokybės valdymo įgūdžius. Suteikdami darbuotojams galimybę gauti sertifikatus kaip „Six Sigma“ specialistai, žmogiškųjų išteklių plėtros komandos prisideda prie įmonės augimo ir tvarumo. Jie taip pat įgyvendina iniciatyvas, pvz., Įvairovės mokymą ir instruktavimo bei konsultavimo programas, kad darbuotojai dalintųsi savo žiniomis ir patirtimi, kad galėtų veiksmingai veikti kaip komanda. Tai leidžia darbuotojams pasiekti strateginius tikslus.

Rekomenduojama

Projekto išlaidų kapitalizavimo apskaitos taisyklės
2019
LLC įnašo sutartis
2019
Banko susitaikymo nauda
2019