Kokie yra svarbiausi veiksniai efektyvioje organizacijoje

Beveik visų rūšių verslo modeliai užima šiandienos verslo Ameriką. Kiekviena organizacija nori žinoti paslaptingą sėkmės receptą. Kalbant apie verslo valdymą ir struktūrizavimą, nėra sidabro kulkos. Bendrovės turi imtis iniciatyvaus požiūrio į teigiamos verslo praktikos apibrėžimą ir ugdymą. Veiksmingos organizacijos remiasi pagrindiniais komponentais kaip procesų ir procedūrų sistema. Pagrindinių sėkmingų kompanijų sudedamųjų dalių nustatymas gali padėti smulkiojo verslo lyderiams pradėti vadovauti efektyviai organizacijai.

Strategija

Verslo įmonės, turinčios aiškią ir veiksmingą strategiją, sėkmingai vyksta per nuolat besikeičiančius verslo Amerikos vandenis. Strategijoje pateikiamas aiškus verslo planas ir struktūra organizacinės hierarchijos, misijos ir tikslų rinkinio atžvilgiu. Strateginės įmonės tyrinėja naujas pramonės naujoves ir stebi konkurenciją. Jie priima sprendimus tik įvertinę trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį. Kaip pagrindinė sudedamoji dalis, strategija apibrėžia, kaip verslas vykdo ir priima sprendimus.

Kultūra

Kitas svarbus veiksnys veiksmingoms organizacijoms, įmonės kultūra prasideda aplink misiją. Verslo kultūra atspindi kito svarbaus turto, žmonių sąveiką. Efektyvios įmonės nurodo misijos teiginius kolegoms, darbuotojams ir klientams kaip pirmąjį žingsnį apibrėžiant organizacijos kultūrą. Verslo kultūra susideda iš darbuotojų elgesio tendencijų, nerašytų elgesio taisyklių ir elgesio. Teigiama korporacinė kultūra, skatinanti bendravimą ir darbuotojų augimą, didina organizacijos efektyvumą.

Vadovavimas

Stiprieji lyderiai kuria ar nutraukia organizaciją. Lyderystė nustato verslo kryptį. Lyderiai formuoja strategijas, kuria arba modifikuoja procesus ir prižiūri didžiąją dalį svarbiausių bendrovės sprendimų. Efektyvūs vadovai turi stipriąsias vertybes, bendravimo įgūdžius ir viziją, ir žino, kada rizikuoti. Jie skatina atvirą dialogą tarp darbuotojų ir klientų, kad sužinotų veiklos procesų stipriąsias ir silpnąsias puses.

Lankstumas

Augant verslui, paklausa ir pasiūla svyruoja, organizacijos turi išlikti lanksčios, kad galėtų susidoroti su kintančiomis sąlygomis. Laikui bėgant organizacinei struktūrai gali prireikti keisti ir tobulinti. Įgyvendinant naujus procesus ir praktiką bus pašalinta neveiksminga verslo praktika. Lankstumas reikalauja lyderystės, vadovybės ir darbuotojų dalyvavimo. Efektyvios organizacijos išlieka lanksčios ir atviros pokyčiams.

Žmonės

Darbuotojai sudaro įmonės stuburą. Jie prisideda ne tik prie darbo, bet ir intelektinio kapitalo organizacijai. Skatinkite darbuotojus bendradarbiauti ir dalyvauti. Pasak „Stanford Graduate School of Business“ mokslininkų, „įmonės turėtų skirti tiek daug dėmesio, kad sukurtų savo darbuotojų valdymo modelį, kaip ir savo gaminio vizijai kurti“. Žmonės veikia kaip pagrindiniai veiksniai organizacijose per savo patirtį, patirtį ir tiesioginį poveikį produktams ir klientams.

Rekomenduojama

Kaip kreiptis dėl darbo nutraukimo
2019
Kaip „Mirror“ vaizdo tekstą „Adobe Illustrator“
2019
Kaip pradėti „Golf Pro Shop“
2019