Kas yra LLC administracinis likvidavimas?

Naudodamas savo verslą kaip ribotos atsakomybės bendrovę arba LLC, suteikiate keletą privalumų. Pavyzdžiui, palyginti su korporacija, LLC paprastai yra lengviau ir pigiau išlaikyti, nes jūs neturite organizuoti susitikimų, laikyti posėdžių protokolų ar priimti įstatų rinkinį. Tačiau LLC nėra visiškai laisva nuo nuolatinių reikalavimų. Dauguma valstybių reikalauja metinių ataskaitų teikimo reikalavimų bendrovėms, o kai kurios taip pat reikalauja mokėti franšizės mokesčius. Jei jūsų LLC nesilaiko valstybės reikalavimų, valstybės administracinė agentūra, prižiūrinti LLC, gali kelis kartus už tai nubausti savo LLC.

Valstybės LLC priežiūra

Valstybės teisė nustato taisykles, kaip kurti atskirą juridinį asmenį, kuris valdytų jūsų verslą. Apskritai turite pateikti valstybei reikalingą formavimo dokumentą, pvz., Organizacijos straipsnius. Į formavimo dokumentą turi būti įtraukta pagrindinė informacija, pvz., LLC pavadinimas ir pagrindinis adresas, taip pat LLC registruoto atstovo vardas, pavardė ir adresas, ty asmuo ar įmonė, įgaliota priimti LLC teisinius dokumentus. Kai kuriose valstybėse naujai sukurta LLC turi pateikti informacinį dokumentą su valstybe, kurioje yra ta pati pagrindinė informacija, kaip ir LLC formavimo dokumente, ir LLC vadovų, narių ar vykdomųjų pareigūnų vardai ir adresai. Informacinis dokumentas turi būti pateiktas kasmet arba kas dvejus metus, priklausomai nuo valstybės, kol LLC yra aktyvi.

Administracinių veiksmų priežastys

Sukūrus LLC, valstybinė agentūra, kuri prižiūri bendroves, yra atsakinga už tai, kad visos aktyvios valstybės įmonės atitiktų tam tikrus valstybės įstatymus. Kai valstybinė agentūra sužino apie bendrovės nesilaikymą, valstybė imasi veiksmų, paprastai vadinamų administraciniais veiksmais, kad gautų LLC atitikimą. Veiksmų, dėl kurių atsiranda valstybinė administracinė veikla, tipas yra tai, kad nepateikta reikalingų ataskaitų, pvz., Franchise mokesčių ataskaita Teksase arba informacijos apie Kaliforniją pareiškimas. Administraciniai veiksmai taip pat bus imtasi, kai LLC nesumoka jokio reikalaujamo mokesčio ar nuobaudos, arba kompensuos nepatenkintą čekį. Jei LLC nesugeba išlaikyti registruoto agento, bus imtasi ir administracinių veiksmų.

Administracinių veiksmų pasekmės

Valstybinės agentūros pirmasis žingsnis siekiant gauti LLC atitikimą yra laiškas, kuriuo LLC savininkams pranešama, kokių veiksmų jie turi imtis. Laiške paprastai nurodoma bausmė už pavėluotą atitiktį, pvz., Bauda, ​​ir kokios papildomos nuobaudos gali būti taikomos, jei LLC ir toliau nesilaiko reikalavimų. Kitas sankcijų lygis paprastai apima LLC teisės vykdyti verslą sustabdymą. Tai gali atskleisti LLC savininkams asmeninę atsakomybę už visas skolas, kurias LLC patyrė sustabdymo metu. Maksimali bausmė yra, kad LLC būtų administraciškai likviduota arba nutraukta. Tai reiškia, kad LLC teisė užsiimti verslu yra baigta ir vienintelis veiksmas, kurį LLC gali teisėtai imtis, yra likviduoti savo reikalus, sumokėti likusias skolas ir paskirstyti likusią turtą savininkams.

Atkuriama

Esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti atkurta administraciškai likviduota arba nutraukta LLC. Valstybės LLC įstatymai paprastai numato, kad LLC savininkai gali prašyti atkurti LLC gerą reputaciją. Jei leidžiama atkurti, tai priklauso nuo to, ar savininkas laikosi įstatymų, kaip reikalauja valstybė. Už grąžinimą gali reikėti sumokėti visas pinigines baudas ir papildomą mokestį.

Rekomenduojama

Ar „LLC“ savininkai gali būti patikimi Bendrovės apgaulingoms operacijoms?
2019
Verslo nuomininkų teisės
2019
Kaip veikia Apskaita ir rinkodara?
2019